Получих заповед за изпълнение. Какви са възможностите ми?

Получих заповед за изпълнение. Какви са възможностите ми?

02

Nov

Получих заповед за изпълнение. Какви са възможностите ми?

Nov 02, 2021 Право

Получаването на заповед за изпълнение означава, че дадено лице има претенции към Вас най-често за заплащането на дадени суми. Самата заповед за изпълнение е акт на съда, с който последният се произнася по подаденото до него заявление по образец. Заповедта съдържа информация за задължението, чието заплащане се търси, както и начин за плащането му. Важно е да се знае, че този акт на съда не е окончателен и разкрива редица възможности за действие. Ето с какви възможности разполагате:

1.    Заповедта за изпълнение представлява също и покана за изпълнение на описаното в нея задължение. Това означава, че в случай че смятате задължението за дължимо и основателно, може да го изплатите в едномесечен срок от получаването на заповедта по описания в нея начин. Важно е да се вземе предвид, че много често съдът присъжда законна лихва от датата на образуване на делото до изплащането на задължението, чийто размер не е определен изрично в заповедта и който лесно може да бъде изчислен. За целта може да се използват наличните в интернет пространството онлайн калкулатори за изчисляване на законната лихва, като трябва да се съобрази и датата, на която ще се извърши плащането. В случай че не разполагате в достатъчно финансови средства за изплащане на цялото задължение, е възможно да се свържете с лицето, което е образувало делото и да уговорите разсроченото му изплащане с цел да изразите намерението си за доброволно уреждане на взаимоотношенията и да се избегне извършването на допълнителни действия, които да увеличат размера на дълга. Във всички случаи на доброволно плащане на задължението по получената заповед за изпълнение, без значение дали се касае за пълно или частично, е важно в посочения по-горе едномесечен срок да се подаде възражение по чл. 414а от ГПК за изпълнение в срока за доброволно изпълнение, образец на което е приложен към получената заповед и към което трябва да се представят доказателства за извършените плащания.

2.    Напълно възможно е да смятате, че не дължите описаните в заповедта суми. Без значение е дали оспорвате само техния размер или основанието им. В тези случаи е необходимо да направите възражение в едномесечен срок от получаването на заповедта. Образец от възражението е приложен към получената от Вас заповед, като в него е необходимо да попълните единствено Вашите данни без да се обосновавате. При подаване на възражението от Ваша страна, на лицето, което има претенции към Вас, се дават указания за подаване на иск, с който да докаже съществуването на вземането си спрямо Вас в описания размер. След подаването на иска се образува ново дело, в което се извършват допълнителни разноски, събират се доказателства и се провеждат открити съдебни заседания. Предвид по-сложния характер на производството, е препоръчително участието на адвокат в него, а с цел да се избегне заплащането на допълнителни разноски е най-добре да се консултирате с адвокат преди подаване на възражението, за да се извърши предварителна преценка на основателността му и евентуалния резултат от делото.

Всеки един случай е индивидуален, затова настоящата статия е само с информативна цел и не представлява правна консултация. Можете да се свържете с нас, за да можем след като разгледаме спецификите на Вашия казус, да Ви предложим най-доброто индивидуално решение за него.  

Съгласие за обработка на лични данни

При обработка на Вашите лични данни I-Lex Services спазва приложимото законодателство в Република България в областта на защитата на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защитата на личните данни.

При посещение на сайта ни от Ваша страна, ние получаваме и съхраняваме информация за това посещение (дата, час и IP адрес), като с оглед нормалното функциониране на сайта, събираме следните Бисквитки за функционалности и предпочитания:

Функционални бисквитки (строго необходими за нормалното функциониране на този сайт)

Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви предупреждава за тези бисквитки, но някои части от сайта няма да работят. Тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация.

Бисквитки за уеб статистика и аналзи

Google Analytics

Онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уебсайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта и определяне на предпочитанията и интересите на потребителите.

За повече информация, моля запознайте с нашата Политика за използване на бисквитките.

Политика за използване на бисквитки