Корпоративно право и дружествени документи

Услугата включва подготвяне и/или подаване на документи за учредяване или промяна на вписани обстоятелства относно юридически лица, юридически лица с нестопанска цел, лица, упражняващи свободна професия, дружества по закона за задълженията и договорите и други пред Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел и Регистър Булстат. Според Вашите нужди може да се възползвате от услугата по два начина:

Нашият екип от юристи изготвя цялостен набор от необходимите Ви документи. Ние ще изпратим всички документи към Вас заедно с указания и инструкции за изпълнение и подаването им пред съответния регистър. Предимството при използването на този начин за предоставяне на услугата е по-ниската цена.
Нашият екип от юристи подготвя и подава целия набор от документи пред съотвеният регистър. При възникнала необходимост, екипът ни осъществява комуникация с регистъра. Предимствата на този начин за предоставяне на услугата е цялостният завършек. Нашият екип се грижи за целия процес по подготовка и подаване на документите, а Вие спестявате ценно време, което да посветите на Вашия бизнес. 

Цени

В зависимост от Вашите нужди и сложността на поставената задача, нашият екип ще Ви предостави индвидуална оферта. Свържете се с нас за получаване на допълнителна информация. Можете да се възползвате и от нашите пакетни предложения, в които тази услуга е включена.

Търсите професионално обслужване и качествени услуги?
Съгласие за обработка на лични данни

При обработка на Вашите лични данни I-Lex Services спазва приложимото законодателство в Република България в областта на защитата на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защитата на личните данни.

При посещение на сайта ни от Ваша страна, ние получаваме и съхраняваме информация за това посещение (дата, час и IP адрес), като с оглед нормалното функциониране на сайта, събираме следните Бисквитки за функционалности и предпочитания:

Функционални бисквитки (строго необходими за нормалното функциониране на този сайт)

Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви предупреждава за тези бисквитки, но някои части от сайта няма да работят. Тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация.

Бисквитки за уеб статистика и аналзи

Google Analytics

Онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уебсайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта и определяне на предпочитанията и интересите на потребителите.

За повече информация, моля запознайте с нашата Политика за използване на бисквитките.

Политика за използване на бисквитки