Защита на лични данни

Съгласно нуждите на Вашия бизнес, ние предлагаме изготвяне на необходимите документи, консултации и услуги в областта на защитата на личните данни. Нашият екип може да Ви съдейства с цялостното внедряване на GDPR във Вашата организация. Можем да изготвим според Вашите нужди различни документи, сред които: Политика за защита на личните данни, Политика за поверителност, Политика за използването на бисквитки, Политика за обученение на служители в сферата на личните данни. Нашият екип предоставя консултации в областта и оказва правна помощ при комуникация със субекти на данни и Комисията за защита на личните данни. 

Нашият екип предлага съдействие за цялостно внедряване на GDPR във Вашата организация. Услугата включва провеждане на интервю с наш експерт,  в областа на защитата на лични данни, което има цел анализиране на GDPR процесите във Вашата организация.  На базата на събраната информация от проведеното интервю, нашият екип изготвя цялостен пакет от документи, включващ политика за защитата на личните данни, както процедури за обработката на лични данни, съобразени с процесите във Вашата организация и в съответствие с правилата на GDPR.  
 
Нашият екип предлага съдействие за изготвяне на отделни документи в областта на GDPR. Експертите ни могат да Ви съдействат при изготвяне на политика за защитата на личните данни във Вашата организация, политики за поверителност, политика за бисквитките, политика за обучение на Вашите служители в областта на личните данни, споразумения за обработване на данни с изпълнители (обработващи лични данни), както и отделни процедури по обработката на лични данни, съобразени с въведените процеси в организацията Ви, както и с правилата на GPDR.  
Екипът ни от ескперти в областта може да Ви съдейства, чрез предоставяне на консултация в областа на защитата на лични данни. Нашият екип предлага съдействие с комуникация и правна помощ при проверки от Комисията за защита на лични данни, с изготяването на уведомления и комуникация със субекти на данни, както и с комуникация и водене на преговори при сключване на споразумения в областта на личните данни с трети страни. 

Цени и допълнителна информация

За повече информация относно услугите в областа на личните данни, цени и предоставяне на индвидуална оферта, свържете се с нас. Можете да се възползвате и от нашите пакетни предложения, в които тази услуга е включена.
 

Търсите професионално обслужване и качествени услуги?
Съгласие за обработка на лични данни

При обработка на Вашите лични данни I-Lex Services спазва приложимото законодателство в Република България в областта на защитата на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защитата на личните данни.

При посещение на сайта ни от Ваша страна, ние получаваме и съхраняваме информация за това посещение (дата, час и IP адрес), като с оглед нормалното функциониране на сайта, събираме следните Бисквитки за функционалности и предпочитания:

Функционални бисквитки (строго необходими за нормалното функциониране на този сайт)

Тези бисквитки са необходими за функционирането на уебсайта и не могат да бъдат изключени в нашите системи. Можете да настроите браузъра си да блокира или да ви предупреждава за тези бисквитки, но някои части от сайта няма да работят. Тези бисквитки не съхраняват никаква лична информация.

Бисквитки за уеб статистика и аналзи

Google Analytics

Онлайн платформа за уеб анализи от Google Inc. Google Analytics генерира „бисквитки”, които се съхраняват на хард-диска Ви с цел да анализират Вашите действия в уебсайта и цялата информация, която „бисквитката” събира за Вас като онлайн потребител се изпраща за анализи към сървър на Google в САЩ.

Всички данни на потребителите, събрани чрез използването на „бисквитки” са анонимни и се използват само и единствено за анализи на потребителското поведение, за оптимизиране и подобряване на съдържанието на уебсайта и определяне на предпочитанията и интересите на потребителите.

За повече информация, моля запознайте с нашата Политика за използване на бисквитките.

Политика за използване на бисквитки